top of page

Student Group

Public·46 members
Ake Hernandez
Ake Hernandez

5 Ci Sinif Azerbaycan Dili Suallar Summativ Qiymetlendirme


5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme
5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme, 5-ci sinif şagirdlərinin azərbaycan dilindəki bilik və bacarıqlarını yoxlamaq üçün hazırlanmış testlərdir. Summativ qiymətləndirmə, təhsil prosesinin sonunda, nəticələrin qiymətləndirilməsi və tələbələrin başarı səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Summativ qiymətləndirmə testləri, müxtəlif mövzulara, fennin proqramına və standartlarına uyğun olaraq hazırlanır.


Download: https://urlgoal.com/2w3eAm


5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme testləri, 12 sualdan ibarətdir. Sualların hər biri 4 variantlıdır və yalnız bir düzgün cavabı var. Testi tamamlamaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir. Testin nəticəsi, düzgün cavab verilmiş sual sayına görə hesablanır. Testin maksimal balı 12-dir. Testin uğurlu keçilməsi üçün 6 bal və daha çox alınmalıdır.


5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme testləri, şagirdlərin azərbaycan dilinin fonetikası, morfologiyası, sintaksisi, lüğəti, imla və nizamını tanımaq, dilin ifadə vasitələrini münasib şəkildə istifadə etmək, mündiricatlı və düzgün müraciyyt qurmaq, mütaliyiyi anlamaq və tahlil etmək kimi bacarıqlarını ölçməyin yollarıdır. Bu testlər, şagirdlərin öz bilik səviyyələrini yoxlamaq, mövcud çatışmazlıqları mütlöq edib etmǝdiklǝrini müǝyyǝnlǝşdirmǝk vǝ tǝhsil prosesindǝ daha uğurlu olmaq üçün faydalıdır.


5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme testlǝri internetdǝ tapmaq mümkündür. Mǝsǝlǝn, [testlerim.org] saytında 5-ci sinif azǝrbaycan dilindǝn summativ qiymǝtlǝndirmǝ testi mövcuddur. Bu testdǝ 11 sual var vǝ hǝr biri 4 variantlıdır. Testi tamamlamaq üçün 20 dǝqiqǝ vaxt verilir. Testin nǝticǝsi isǝ düzgün cavab verilmiş sual sayına görǝ hesablanır. Testin maksimal balı 11-dir. Testin uğurlu keçilmǝsi üçün 6 bal vǝ daha çox alınmalıdır.


Başqa bir nümunǝ isǝ [soundcloud.com] saytında 5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme adlı bir audiobook mövcuddur. Bu audiobookda 5-ci sinif azǝrbaycan dilindǝn summativ qiymǝtlǝndirmǝ testinin cavabları oxunur. Bu audiobooku dinlǝmǝk üçün [buradan] yüklǝyə bilərsiniz.


Başqa bir nümunǝ isǝ [youtube.com] saytında 5-ci sinif azərbaycan dili Böyük summativ qiymətləndirmə 2 (Bsq2) tez hazırlanmaq üçün video mövcuddur. Bu videoda 5-ci sinif azǝrbaycan dilindǝn böyük summativ qiymǝtlǝndirmǝ testinin 2-ci variantının sual və cavabları göstərilir. Bu videoyu izləmək üçün [buradan] baxa bilərsiniz.


5 ci sinif azerbaycan dili suallar summativ qiymetlendirme testləri, şagirdlərin azərbaycan dilindəki bilik və bacarıqlarını yoxlamaq, özünü qiymətləndirmək və təkmilləşdirmək üçün əla imkanlardır. Bu testləri müxtəlif mənbələrdən tapmaq və istifadə etmək mümkündür. Bu testlere hazırlaşarken, şagirdlere uğurlar arzulayırıq!
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Heather Adams
 • acutrack website
  acutrack website
 • Genevieve Cleopatra
  Genevieve Cleopatra
 • Phoenix Grace
  Phoenix Grace
 • cucu kika
  cucu kika
bottom of page